Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

Eteneminen

Aikataulussa
  • Idea
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Ilmastotiekartta 2030

Kuvaus

Äänekosken kaupungin ilmastotiekartta 2030 sisältää toimialoittain konkreettiset toimenpiteet ja mittarit, joilla hiilineutraaliuteen ja ympäristövastuulliseen toimintaan pyritään. Tiekartta on tarkoitettu Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman 2022–2028 jalkautuksen tueksi sekä valmistelevana toimena ympäristöjärjestelmän kehittämistä varten.

Ilmastotiekartassa arvioidaan kaupunkikonsernin ympäristönäkökohtien nykytila sekä esitetään merkittävät painotusalueet ja toimenpiteet, jotka kaupunkikonsernin tulee huomioida toiminnassaan Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

13.6.2022 → 31.12.2029
Tietoja päivitetty 16.01.2023

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.