Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

Tietoa palvelusta

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahti

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahti on selainpohjainen verkkopalvelu, jonka avulla äänekoskelaisten asukkaiden, päättäjien ja viranhaltijoiden on mahdollista seurata Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan 2022–2028 liittyvien toimenpiteiden etenemistä. Lisäksi palveluun on koottu kaupungin ympäristö- ja ilmastotyössään käyttämiä indikaattoreita.

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahdin toimenpiteet perustuvat kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan 2022–2028, jossa ne on jaettu kolmen pääteeman alle:
1) Hiilineutraalius ja yhteinen ympäristövastuu
2) Toimiva ja reilu kiertotalous
3) Monimuotoinen ja terveellinen luonto

Ympäristö- ja ilmastovahdissa teemoja on edelleen pilkottu ja tarkennettu, jotta toimenpiteiden etenemisen seuraaminen olisi helpompaa. Seurantaindikaattoreiden data perustuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) avoimiin tietokantoihin sekä kaupungin omiin seurantatietoihin.

Toimenpiteiden edistymistä seurataan aikaskaalalla ja myöhemmin myös vaikuttavuusindikaattorein. Seurantamittaristoa kehitetään jatkuvasti.

Toimenpiteille nimetyt vastuuhenkilöt päivittävät ympäristö- ja ilmastovahtiin oman yksikkönsä toimenpiteet ja niihin liittyvää seurantatietoa niin usein kuin mahdollista ja tarkoituksenmukaista, mutta vähintään neljänneskuukausittain (kvartaaleittain).

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ylläpitää Äänekosken kaupungin Ympäristövalvonnan yksikkö. Palvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Kausal Oy. Palvelua päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahti perustuu avoimeen lähdekoodiin, joka pohjaa alun perin Helsingin kaupungin kehittämään Helsingin ilmastovahti -palveluun.

Sivustolla käytetyt kuvat: Aava & Bang Oy; Ilona Pietiläinen; Mikko Suutala; Sini & Pete; Tuomo Puskala; Valtteri Vainio; Äänekosken Energia Oy; Äänekosken työpajan Mediakeskus Zoom; pxhere (Creative Commons CC0).

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.