Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

5204Avustukset vesienhoidollisiin toimenpiteisiin

Eteneminen

Aikataulussa
  • Idea
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Avustukset vesienhoidollisiin toimenpiteisiin

Kuvaus

Äänekosken kaupunki pitää tärkeänä hankkeita, joissa edistetään vesistöjen hyvää tilaa ja EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä asettamien tilatavoitteiden saavuttamista.

Kaupunki myöntää avustuksia Äänekosken alueella osittain tai kokonaan sijaitsevien vesistöjen tilan parantamiseen ja vesiensuojelun edistämiseen pyrkiviin hankkeisiin. Rahallista tukea suunnataan ensisijaisesti hankkeille joiden toimenpiteet kohdistuvat vesistöihin, joiden EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisia tilatavoitteita ei ole vielä saavutettu.

Kuntalaisten yhdenvertaisuuden takaamiseksi kaupunki laati vesienhoidollisia avustuksia koskevat periaatteet ja ehdot kaupunginhallituksessa 22.11.2021 (§ 361).

Lue lisää

Yhdistetyt toimenpiteet

6206Ympäristöhanketuki paikallisyhdistyksille

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

16.6.2021 → Jatkuva

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 16.01.2023

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.