Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

5203Äänekosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Eteneminen

Aikataulussa
  • Idea
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Äänekosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kuvaus

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, joka otetaan huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa.

Suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila.

Sen avulla voidaan myös vaikuttaa maankäyttöön välttämällä pohjavettä vaarantavien toimintojen sijoittaminen pohjavesialueelle sekä muuttamalla vanhoja toimintoja siten, että pohjaveden likaantumisuhka vähenee. Suojelusuunnitelmaan sisältyvän toimenpideohjelman avulla pohjavesiin kohdistuvat uhat voidaan saada pitkällä aikavälillä mahdollisimman vähäisiksi.

Äänekosken kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelma valmistui vuonna 2017.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

6.11.2017 → Jatkuva

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 16.01.2023

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.