Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

Eteneminen

Aikataulussa
  • Idea
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Keski-Suomen maakuntakaava

Kuvaus

Keski-Suomen maakuntakaavassa painottuvat maakunnan strategiset tavoitteet, jotka linkittyvät toisiinsa aluerakenteen, saavutettavuuden, biotalouden, osaamisen sekä matkailun osalta. Kaavassa esitettävät kehittämisajatukset heijastuvat kuntien yleiskaavoihin ja täsmentyvät lopulta kuntien oman suunnittelun kautta.

Luonnosteltava oleva Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -liite käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta sekä liikennettä. Kaavaluonnos muuttaisi ja täydentäisi voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 30.12.2022

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.