Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

3401Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimus

Eteneminen

Aikataulussa
  • Idea
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimus

Kuvaus

Valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun välisellä Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuodelle 2031. Seudun yhdyskuntarakennetta tiivistetään ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palveluja hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennereittien yhteyteen. Kaavoituksessa painotetaan erityisesti keskustojen, aluekeskusten ja taajamien täydennysrakentamista.

Sopimus on hyväksytty kaikissa seudun kuntien kunnanvaltuustoissa, ml. Äänekoski. Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

21.4.2021 → 31.12.2031
Tietoja päivitetty 16.12.2022

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.