Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

6302Kulutusperustaisen hiilijalanjäljen laskenta (KULMA-hanke, 2023)

Eteneminen

Aikataulussa
  • Idea
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Kulutusperustaisen hiilijalanjäljen laskenta (KULMA-hanke)

Kuvaus

Vuoden 2021 aikana toteutetussa pilottihankkeessa laskettiin kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja, ml. Äänekoski. Kulutusperustaiset päästöt laskettiin edeltävälle vuodelle 2020.

Laskenta tehtiin uudestaan vuonna 2023 vuoden 2022 kulutusperustaisten päästöjen osalta. Laskennat toteutti Sitowise.

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen laskentamallissa kulutuksesta aiheutuvat päästöt on jaettu neljälle sektorille: energiankulutus ja rakentaminen; liikkuminen; ruoka sekä tavarat ja palvelut. Kulutusperustainen päästölaskenta täydentää muita alueellisia päästölaskentamenetelmiä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.1.2021 → 31.5.2023
Tietoja päivitetty 22.05.2023

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.