Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

Eteneminen

Aikataulussa
  • Idea
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Luontoselvitykset kaavoituksessa

Kuvaus

Uusia alueita kaavoitettaessa laaditaan luontoselvitys, jolla kartoitetaan uhanalaisten eliölajien ja elinympäristöjen mahdolliset esiintymät sekä maankäytön mahdolliset vaikutukset niihin. Luontoselvitys laaditaan myös olemassa olevien asemakaavojen merkittävissä uudistushankkeissa tai arvioidaan mahdollinen aiempi alueellinen luontoselvitys.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 03.01.2023

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.