Hyppää sisältöön

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.

2303Jätehuoltomääräysten päivitys

Eteneminen

Aikataulussa
  • Idea
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Jätehuoltomääräysten päivitys

Kuvaus

Jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon käytännön toteuttamista alueellisesti. Ne ovat jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä, jotka ovat nimensä mukaisesti velvoittavia, eivät suosituksia.

Jätehuoltomääräykset seuraavat niin sanottua etusijajärjestystä, jonka mukaisesti kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen jätekeskukseen.

Voimassaoleva jätehuoltomääräys on hyväksytty Sydän-Suomen jätelautakunnassa 30.08.2022 (§ 30) ja voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.1.2023 → Jatkuva

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 16.01.2023

Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahtia ei enää päivitetä. Tämä sivusto näyttää toimenpiteiden tilanteen vuoden 2023 lopussa.